Wspaniałe rzeźby wykonane z kamienia i różne egzotyczne gatunki drzew

Niezbędne formalności po założeniu przedsiębiorstwa

Założenie firmy bądź przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem czynności, które trzeba, zgodnie z prawem wykonać w odpowiednim czasie. Podobnie rzecz ma się z niektórymi czynnościami w momencie, w którym przedsiębiorstwo już funkcjonuje.

Po postawieniu “firmy na nogi” należy wykonać jeszcze kilka obowiązkowych zadań, które są wpisane w Kodeks Pracy i inne dokumenty. Jednym z nich jest szkolenie BHP, które musi zostać przeprowadzone z każdym z pracowników. Natomiast nieco inną powinnością jest audyt energetyczny, którego celem jest identyfikacja czynników wpływających na racjonalne zużycie energii, a także działania dążące do uzyskania dofinansowania na termomodernizację (systemy ciepłownicze).

Taki audyt to nie tylko obowiązek nowych firm, ale także i dłużej działających przedsiębiorstw. Co ważne, przeprowadzić go muszą jednostki firmy zatrudniające ponad 250 osób oraz te, dla których suma bilansowa w ciągu roku wynosi 175,82 mln. zł, zaś roczny obrót to ponad 204,45 mln. zł.

Audyty energetyczne, aby były efektywne, muszą objąć nie mniej niż 90% zużycia energii w transporcie, budynkach i instalacjach przemysłowych. Jest on sposobem na to, aby firma zaoszczędziła i racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby. Procedura ta jest przeprowadzana przez wykwalifikowane do tego osoby. Przedsiębiorstwo uzyskuje wówczas tzw. Biały Certyfikat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.